มีชีวิตบนดาวอังคารหรือเปล่านะ http://cryptomnesia.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=10-07-2011&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=10-07-2011&group=10&gblog=44 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อจำกัดของความฉลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=10-07-2011&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=10-07-2011&group=10&gblog=44 Sun, 10 Jul 2011 13:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=28-05-2011&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=28-05-2011&group=10&gblog=43 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลว่าทำไมผู้หญิงต้องมีวัยหมดประจำเดือน (menopause)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=28-05-2011&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=28-05-2011&group=10&gblog=43 Sat, 28 May 2011 11:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=18-03-2011&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=18-03-2011&group=10&gblog=42 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[การหยุดเวลาในทางฟิสิกส์ แท้จริงไม่สวยหรูเหมือนในนิยาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=18-03-2011&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=18-03-2011&group=10&gblog=42 Fri, 18 Mar 2011 20:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-02-2011&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-02-2011&group=10&gblog=41 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดสิ่งมีชีวิต (Origin of life) - 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-02-2011&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-02-2011&group=10&gblog=41 Fri, 11 Feb 2011 20:52:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-02-2011&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-02-2011&group=10&gblog=40 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Anthropomorphism: เมื่อความเป็นมนุษย์อยู่ในทุกแห่งหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-02-2011&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-02-2011&group=10&gblog=40 Fri, 04 Feb 2011 7:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-12-2010&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-12-2010&group=10&gblog=39 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Neuroscience of free will: ฤาเจตจำนงเสรีไม่มีอยู่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-12-2010&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-12-2010&group=10&gblog=39 Wed, 29 Dec 2010 18:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=06-12-2010&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=06-12-2010&group=10&gblog=38 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Bioethics : ชีวิตอันยืนยาวทำให้มนุษย์มีความสุขมากขึ้นหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=06-12-2010&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=06-12-2010&group=10&gblog=38 Mon, 06 Dec 2010 19:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-11-2010&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-11-2010&group=10&gblog=37 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Neurocosmetics - การปรับแต่งอารมณ์: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นทางจริยธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-11-2010&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-11-2010&group=10&gblog=37 Thu, 04 Nov 2010 20:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-10-2010&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-10-2010&group=10&gblog=36 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[ยีนที่เห็นแก่ตัวและอาณาจักรมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-10-2010&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-10-2010&group=10&gblog=36 Wed, 13 Oct 2010 18:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=01-04-2010&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=01-04-2010&group=10&gblog=35 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบรวม April fool's day ฉบับวิทยาศาสตร์ในปีก่อนๆที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=01-04-2010&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=01-04-2010&group=10&gblog=35 Thu, 01 Apr 2010 11:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-03-2010&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-03-2010&group=10&gblog=34 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Y Chromosome degeneration: วันที่มนุษย์เพศชายสูญพันธุ์... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-03-2010&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-03-2010&group=10&gblog=34 Tue, 30 Mar 2010 12:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=25-01-2010&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=25-01-2010&group=10&gblog=33 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาไม่ใช่วารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=25-01-2010&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=25-01-2010&group=10&gblog=33 Mon, 25 Jan 2010 14:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=32 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[HeLa cell: ชีวิตอมตะของ Henrietta Lacks ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=32 Mon, 14 Dec 2009 12:23:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=31 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องแมวสามสีกับความลับของโครโมโซม X]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=14-12-2009&group=10&gblog=31 Mon, 14 Dec 2009 12:25:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-10-2009&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-10-2009&group=10&gblog=30 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[หลายๆเรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอัจฉริยะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-10-2009&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-10-2009&group=10&gblog=30 Fri, 02 Oct 2009 15:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=23-09-2009&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=23-09-2009&group=10&gblog=29 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรสิตควบคุมจิตใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=23-09-2009&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=23-09-2009&group=10&gblog=29 Wed, 23 Sep 2009 10:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=10&gblog=28 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดสิ่งมีชีวิต (Origin of life)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=10&gblog=28 Sun, 05 Jul 2009 23:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-05-2009&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-05-2009&group=10&gblog=27 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[ไข้หวัดใหญ่ 2009 ถามไปตอบไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-05-2009&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=04-05-2009&group=10&gblog=27 Mon, 04 May 2009 0:24:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=26-02-2009&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=26-02-2009&group=10&gblog=26 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[การจัดระดับอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตทรงปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=26-02-2009&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=26-02-2009&group=10&gblog=26 Thu, 26 Feb 2009 10:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=25 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Time machine กับความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=25 Tue, 27 Jan 2009 23:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=24 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Time machine กับความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=24 Tue, 27 Jan 2009 23:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=22 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Time machine กับความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-01-2009&group=10&gblog=22 Tue, 27 Jan 2009 10:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=21 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[หากโลกนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม... (4) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=21 Sat, 03 Jan 2009 15:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=20 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[หากโลกนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม... (3) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=20 Sat, 03 Jan 2009 15:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=19 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[หากโลกนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม... (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-01-2009&group=10&gblog=19 Sat, 03 Jan 2009 15:06:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-01-2009&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-01-2009&group=10&gblog=18 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[หากโลกนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-01-2009&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-01-2009&group=10&gblog=18 Fri, 02 Jan 2009 14:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=17 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[50 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี (41-50) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=17 Tue, 09 Dec 2008 21:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=16 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[50 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี (31-40) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=16 Tue, 09 Dec 2008 21:26:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=15 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[50 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี (21-30) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=15 Tue, 09 Dec 2008 21:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=14 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[50 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี (11-20)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=14 Tue, 09 Dec 2008 20:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=13 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[50 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี (1-10)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2008&group=10&gblog=13 Tue, 09 Dec 2008 20:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-12-2008&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-12-2008&group=10&gblog=10 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[[อนาคตกำลังไล่ล่าคุณ] '23andme' สิ่งประดิษฐ์แห่งยุคใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-12-2008&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-12-2008&group=10&gblog=10 Sun, 07 Dec 2008 22:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-01-2009&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-01-2009&group=13&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Participial construction]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-01-2009&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-01-2009&group=13&gblog=2 Fri, 30 Jan 2009 21:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=3 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนดอกไม้ของนักท่องเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=3 Wed, 19 Nov 2008 13:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาคือพระเอก...เธอคือนางเอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=2 Wed, 19 Nov 2008 13:54:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=1 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[คนแปลกหน้าที่รู้จักกันดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=12&gblog=1 Wed, 19 Nov 2008 13:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=6 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชาใจโหดกับไวน์ 1000 ขวด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=6 Thu, 31 Jul 2008 11:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=5 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ่ กุญแจมือ โซ่และกุญแจมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-07-2008&group=11&gblog=5 Thu, 31 Jul 2008 11:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-07-2008&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-07-2008&group=11&gblog=4 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนหกโมงเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-07-2008&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=29-07-2008&group=11&gblog=4 Tue, 29 Jul 2008 11:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=3 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิทยาลัยหว้ากอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=3 Sun, 27 Jul 2008 11:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[มดบนยางยืด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=2 Sun, 27 Jul 2008 11:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=1 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[นักโทษ 100 คนกับหลอดไฟ 1 ดวง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=11&gblog=1 Sun, 27 Jul 2008 11:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-11-2008&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-11-2008&group=10&gblog=5 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างจักรวาลเองก็ได้ ง่ายจัง!~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-11-2008&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-11-2008&group=10&gblog=5 Fri, 21 Nov 2008 11:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=10&gblog=4 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[[Olbers' Paradox] ทำไมพื้นจักรวาลจึงเป็นสีดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=10&gblog=4 Wed, 19 Nov 2008 12:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-10-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-10-2008&group=10&gblog=3 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงแดดก็ทำให้เราจามได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-10-2008&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=07-10-2008&group=10&gblog=3 Tue, 07 Oct 2008 20:57:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=10&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[นกหลับตอนบินได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=27-07-2008&group=10&gblog=2 Sun, 27 Jul 2008 13:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-07-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-07-2008&group=10&gblog=1 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงื่อสีแดงของฮิปโปมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-07-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-07-2008&group=10&gblog=1 Sun, 13 Jul 2008 11:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-02-2011&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-02-2011&group=7&gblog=8 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Terminology of 'God(s)']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-02-2011&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-02-2011&group=7&gblog=8 Sat, 05 Feb 2011 12:14:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2010&group=7&gblog=7 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[นักไวโอลินไตวายผู้ขอพึ่งพาร่างกายของคุณ, จริยธรรมกับการทำแท้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2010&group=7&gblog=7 Fri, 19 Nov 2010 18:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-06-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-06-2009&group=7&gblog=6 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[[fallacy] คุณใช้เหตุผลอย่างเหมาะสมหรือไม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-06-2009&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-06-2009&group=7&gblog=6 Wed, 03 Jun 2009 18:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-12-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-12-2008&group=7&gblog=5 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกนี้ไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-12-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=21-12-2008&group=7&gblog=5 Sun, 21 Dec 2008 9:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมวาทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 Tue, 02 Dec 2008 13:16:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-04-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-04-2008&group=7&gblog=3 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[[~Moral Dilemma~]ทางแยกแห่งศีลธรรมของนักวิทยาศาสตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-04-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=30-04-2008&group=7&gblog=3 Wed, 30 Apr 2008 15:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา? (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=2 Thu, 17 Jan 2008 13:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=1 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา? (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=17-01-2008&group=7&gblog=1 Thu, 17 Jan 2008 13:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-04-2011&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-04-2011&group=5&gblog=7 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Flatland: โลกสองมิติกับชีวิตสารพัดเหลี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-04-2011&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-04-2011&group=5&gblog=7 Fri, 08 Apr 2011 18:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-04-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-04-2010&group=5&gblog=6 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[เมฆาสัญจร (Cloud Atlas)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-04-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=13-04-2010&group=5&gblog=6 Tue, 13 Apr 2010 22:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-01-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-01-2009&group=5&gblog=5 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[The Martian Chronicles: จดหมายเหตุจากชาวอังคาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-01-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=31-01-2009&group=5&gblog=5 Sat, 31 Jan 2009 13:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Path of Fujiko F. Fujio #1-2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 Mon, 05 May 2008 20:33:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2007&group=5&gblog=3 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[His dark materials trilogy: The Golden Compass ว่าด้วยฝุ่นธุลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2007&group=5&gblog=3 Sun, 16 Dec 2007 13:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[His dark materials trilogy: The Golden Compass ว่าด้วยภูติประจำตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-12-2007&group=5&gblog=2 Tue, 11 Dec 2007 12:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2007&group=5&gblog=1 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[His dark materials trilogy:ดูหนังแล้วมาย้อนดูหนังสือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=09-12-2007&group=5&gblog=1 Sun, 09 Dec 2007 13:08:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=20-03-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=20-03-2010&group=3&gblog=7 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[The box - กล่องกับทางเลือกเชิงศีลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=20-03-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=20-03-2010&group=3&gblog=7 Sat, 20 Mar 2010 14:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=3&gblog=6 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล็กๆที่ทำให้เสียน้ำตา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=05-07-2009&group=3&gblog=6 Sun, 05 Jul 2009 23:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2008&group=3&gblog=5 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[กระแสสำนึกของหว้ากอนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=16-12-2008&group=3&gblog=5 Tue, 16 Dec 2008 13:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=3&gblog=4 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเหงา ความเศร้า มาเยือนได้ทุกคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=19-11-2008&group=3&gblog=4 Wed, 19 Nov 2008 14:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-03-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-03-2008&group=3&gblog=3 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[วาทะจากหนัง...รักแห่งสยาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-03-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=11-03-2008&group=3&gblog=3 Tue, 11 Mar 2008 11:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-02-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-02-2008&group=3&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครอยู่ในช่วงสอบบ้าง มาคุยกันหน่อยครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-02-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-02-2008&group=3&gblog=2 Sun, 24 Feb 2008 15:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-12-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-12-2007&group=3&gblog=1 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีครับ ชาวพันทิป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-12-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=08-12-2007&group=3&gblog=1 Sat, 08 Dec 2007 16:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-05-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-05-2009&group=2&gblog=3 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปทานหมู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-05-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=03-05-2009&group=2&gblog=3 Sun, 03 May 2009 10:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-01-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-01-2009&group=2&gblog=2 http://cryptomnesia.bloggang.com/rss <![CDATA[Cryptomnesia]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-01-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=cryptomnesia&month=24-01-2009&group=2&gblog=2 Sat, 24 Jan 2009 22:18:55 +0700